Sustainable Development Goals (SDG’s) van IPro Training NL

Sustainable Development Goals (SDG's) van IPro Training NL uit Den Haag

Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn zeventien duurzame doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Van klimaat en energie tot water en onderwijs. Van diversiteit tot voedsel en armoede. Realisatie van deze SDG’s zal zeker ook in samenwerking met het bedrijfsleven vorm gegeven moeten worden. 

Hoe kan je als trainingsbureau in het geval van IPro Training NL een zinvolle manier bijdrage leveren? Daarom heeft IPro Training NL ervoor gekozen om 3 SDG’s als speerpunt te kiezen. Om zo ook een bijdrage te leveren aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s). De Sustainable Development Goals (SDG’s) van IPro Training NL zijn:

SDG 4. Kwaliteitsonderwijs

Adequaat onderwijs is voor mensen in alle leeftijdscategorieën en in alle levensfasen van belang, van voorschoolse educatie tot ‘een leven lang leren’. Onderwijs zorgt ervoor dat de werkenden over vaardigheden beschikken om te kunnen functioneren in een kennisintensieve omgeving (bron SDG Nederland).

SDG 8. Eerlijk werk en economische groei

Economische groei is pas duurzaam als kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoordelijk worden ingezet en als winsten en inkomens eerlijk verdeeld worden tussen burgers en bedrijven (bron SDG Nederland).

SDG 9. Industrie, Innovatie en Infrastructuur

We streven ernaar om de mobiliteit en infrastructuur te verbeteren, en de nadelen ervan – zoals tijdverlies als gevolg van files, onveiligheid in het verkeer en druk op het milieu – te verminderen. Ook moet het bedrijfsleven innoveren en verduurzamen (bron SDG Nederland).