Wij nemen ons werk zeer serieus. Daar valt de bescherming van jouw gegevens ook onder. Daarom hebben we deze tekst over Privacy & Cookies opgesteld. Dit om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofd gebruik van jouw gegevens te voorkomen. Wij delen jouw persoonsgegevens NIET met derden. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IPro Training NL.

Uw gegevens registeren

Cookies en vergelijkbare technologieën zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch worden opgeslagen. Dit zijn jouw gegevens en komen van uw computer, tablet of smartphone. Dat gebeurt via uw webbrowser. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze eigen beveiligde servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. De informatie die een cookie krijgt over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van IPro Training NL of die van een derde partij. Voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd.

In- en uitschakelen van cookies

Je kunt het plaatsen van cookies uitschakelen. Dit doe je door de instellingen in je browser aan te passen. Bekijk je browser hulppagina voor instructies. Wanneer je alleen de cookies van Google Analytics en de werking van de website wil accepteren dan kan je “Cookies van derde aanbieders blokkeren”. Let op: de meeste websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies zijn tijdelijk. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en GEEN gegevens van je site-bezoek meer registreren. Je kan er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen. Voor meer informatie hierover kan je de handleiding van je browser bekijken. Voor vragen over Privacy & Cookies kan je mailen naar info@iprotraining.nl.