Voordelen van delegeren

De voordelen van delegeren door IPro Training NL.

In dit artikel zetten we de voordelen van delegeren op een rij. Om ´spraakverwarring´ te voorkomen starten we met het afbaken van het begrip delegeren. Delegeren is het overdragen van een of meerdere taken aan een collega. Die om dat werk goed te kunnen uitvoeren ook de noodzakelijke middelen en bevoegdheden krijgt. Vervolgens neem je de tijd om deze college te briefen over deze taak. Je legt uit wat de bedoeling is en je legt uit waarom je juist deze collega vraagt. Dan geef je aan hoe je het eindresultaat voor ogen hebt en wanneer je het concept in je mailbox wilt zien. Je sluit af met checken of alles begrepen is. Dit delegeren gaat je een aantal voordelen opleveren.

Voordeel 1. Minder werkdruk

Het gevaar van overwerkt raken door een te grote workload ligt in 2023 meer dan ooit op de loer. Delegeren is een effectieve preventieve maatregel om te hoge werkdruk te voorkomen. Door routine taken te delegeren aan collega´s krijg je zelf tijd voor meer strategische werkzaamheden. Samen met je collega´s krijg je ook nog eens meer werk verzet en boek je samen tijdwinst. Deze tijdwinst kan je vervolgens inzetten om nog meer uitdagende taken op te pakken en te groeien als team en organisatie. Een mooi voorbeeld van een win win situatie. 

Voordeel 2. Groei van medewerkers

  • Het stimuleren van eigen initiatief en creativiteit van medewerkers is een resultaat van het delegeren. Hoe de gedelegeerde taken worden uitgevoerd is aan de medewerker om te bepalen. Ze hebben de mogelijkheid om initiatieven te ontplooien en creatief te zijn in het bedenken van oplossingen. Op een manier die bij hen past. Zeker wanneer de medewerkers meer verantwoordelijkheid ervaren komt dat het eigen initiatief en creativiteit ten goede. Dit kan leiden tot nieuwe ideeën en oplossing voor problemen waar je misschien zelf nog niet aan hebt gedacht.
  • Het binden van waardevolle medewerkers aan de organisatie is het volgende voordeel van het delegeren van taken. Als je waardevolle collega´s kan binden aan de organisatie draagt dit bij aan de continuïteit van de organisatie. Het delegeren van waardevolle taken motiveert deze ‘high potential’ medewerkers om uitdagingen aan te gaan. Deze medewerkers zullen zich gewaardeerd voelen dat ze deze nieuwe taken mogen oppakken.
  • Het tonen van vertrouwen is ook een resultaat van het delegeren van taken. Doordat je een medewerker vraagt een bepaald taak uit te voeren spreek je daarmee indirect vertrouwen uit. Het zou maar zo een boost kunnen zijn voor het zelfvertrouwen van de medewerker. Als meerdere collega´s zelfvertrouwen uitstralen komt dit de sfeer en de werkprestaties van het hele team ten goede.
  • Het ontwikkelen van competenties van medewerkers is ook een resultaat van het delegeren van taken. Het is dan ook verstandig om meerdere collega´s te vragen om gedelegeerd werk op te pakken. Het voordeel is dat meerdere medewerkers zich kunnen ontwikkelen en bij ziekte of afwezigheid kunnen taken makkelijker overgenomen worden. De competentie van netwerken in de eigen organisatie staat ook op deze lijst. Medewerkers komen in contact met mensen in in de organisatie waar ze normaal gesproken niet mee samen werken. Dit kan leiden tot nieuwe communicatienetwerken.
  • Delegeren draagt ook bij aan het behalen van de organisatiedoelen. Als de leidinggevende uitlegt wat de waarde van de taak voor de organisatie is motiveert dat de medewerkers ook. Het zou heel mooi zijn als iedereen een gelijk aantal gedelegeerde taken krijgt. Deze rechtvaardige aanpak is respectvol voor alle teamleden.

Voordeel 3. Je wordt een betere leider

Na taken delegeren is het zaak om deze gedelegeerde taken los te laten. Je kan moeilijk de hele dag over de schouder mee gaan staan kijken bij de collega. Dat is voor veel leidinggevenden een uitdaging omdat ze denken dat ze zelf het werk beter kunnen doen in minder tijd. Waarschijnlijk klopt dat ook nog maar dat heeft flinke nadelen. Dit houdt de groei van de organisatie en van de leidinggevende zelf tegen. Door het loslaten kan jij nog meer richten op strategisch werk als leider. Je kan tijd nemen om na te denken over doelen voor de lange termijn.

Informatie

Heb je wat geleerd van dit artikel over de ‘voordelen van delegeren’? En wil je hier nog beter in worden? Kijk dan eens bij onze leiderschap trainingen. Delegeren + loslaten is een van de door IPro Training NL benoemde leiderschap vaardigheden. Kijk eens bij onze training delegeren + loslaten of bel Marcel G. Buijs op 070 – 22 109 20.