Tekort van 105.000 IT’ers in 2030

Tekort van 105.000 IT'ers in 2030 | IPro Training NL

Management Consultancy bureau McKinsey voorziet een tekort van 105.000 IT’ers in 2030 als we de komende jaren het roer niet omgooien. Dat is een zorgelijke ontwikkeling en aan de andere kant biedt dat ook enorm veel mogelijkheden voor Nederland. Om te beginnen gaan we dit tekort niet oplossen met de instroom van nieuwe IT’ers alleen. Ook de arbeidsproductiviteit van de IT´ers aan het werk zal omhoog moeten. Vervolgens moeten we ook kijken naar de groep mensen die nu niet aan het arbeidsproces deelneemt. Het is zaak om in deze groep mensen te investeren via IT scholing. Tenslotte is er een groep mensen die nu een baan heeft die op den duur gaat verdwijnen. We zullen de carrière switch van deze mensen moeten faciliteren. Zomaar overstappen naar een IT baan waar veel vraag naar is, is makkelijker gezegd dan gedaan. Omdat hun IT vaardigheden vaak niet aansluiten bij de vacatures en er allerlei praktische belemmeringen zijn. 

Trein van baan Transities

Om een ​​arbeidsmarkt te creëren die werkt voor de toekomst heeft Nederland een ‘trein van baan transities’ nodig. Waarin meerdere mensen nieuwe vaardigheden leren en van rol wisselen om IT vacatures te vervullen. Voor het waarmaken van deze maatschappelijke ambities van Nederland zijn vier elementen essentieel:

 1. Arbeidsproductiviteit omhoog
 2. Langer meedoen
 3. Vergroten van arbeidsmarktmobiliteit
 4. Gezond werken 

1. Arbeidsproductiviteit omhoog

Het verhogen van de productiviteit. Om de krapte op de arbeidsmarkt te verminderen is een verhoging van de productiviteit essentieel. Volgens onze berekeningen kan het versnellen van de adoptie van technologische innovaties – dat wil zeggen automatisering, digitalisering en traditionele en generatieve AI – de productiviteitsgroei verviervoudigen van 0,4 procent per jaar naar 1,8 procent. Op de huidige krappe arbeidsmarkt heeft het verhogen van de productiviteit door middel van technologische innovaties meerdere voordelen. Het helpt economische groei te creëren, het maakt de industrie concurrerend en het verlicht de krapte op de markt, waardoor de druk op de beroepsbevolking wordt verminderd. 

2. Langer meedoen

Het optimaliseren van de arbeidsparticipatie kan goed aangepakt worden door mensen in staat te stellen na de pensioengerechtigde leeftijd te blijven werken. En ook door deeltijdwerkers te ondersteunen om meer uren te werken.

3. Vergroten van arbeidsmarktmobiliteit

Om structurele verandering in de arbeidsmarktmobiliteit te realiseren zijn een aantal maatregelen nodig. Hieronder staan ze op een rij: 

 • Het opzetten van een infrastructuur om mensen te begeleiden bij loopbaanverandering en omscholing (zoals een regionaal werkcentra).
 • Het werven van nieuwe IT´ers op basis van vaardigheden. 
 • Betere integratie van opleiding en vacature. 
 • Financiële steun voor omscholing gedurende de tijd die aan de opleiding wordt besteed.
 • Goede integratie van omgeschoolde individuen in hun nieuwe rollen
 • Omarmen van voortdurende ontwikkeling in organisaties zodat mensen succesvol kunnen zijn en blijven in hun (nieuwe) baan.
 • De samenleving moet zich aanpassen aan een nieuwe realiteit waarin de meerderheid van de mensen op een bepaald moment in hun werkzame leven van beroep zal veranderen, misschien wel meer dan eens.

4. Gezond werken

Je leeft niet om te werken maar als je op je werk komt is het fijn als dat in goede fysieke en mentale gezondheid is. Om vervolgens met de juiste competenties aan het werk te gaan. We hebben het hier over arbeidsgeschiktheid. Om de arbeidsgeschiktheid de komende 10 jaar te behouden en te vergroten, moet ‘leren’ structureel in elke baan worden ingebed. Ongeveer 5 procent (of gemiddeld twee uur per voltijd week) van de werktijd zou aan ‘leren’ moeten worden besteed. In de IT wereld bijvoorbeeld, is te lang achter je laptop werken zonder pauzes een probleem. Een geschikte werkplek is ook zeer waardevol. Zowel werkgever als werknemer hebben hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Actieplan

Als we daadwerkelijk een tekort van 105.000 IT’ers in 2030 willen voorkomen is het raadzaam om nu al te starten met 4 activiteiten. Ten eerste zouden meer prikkels en actieve gesprekken studenten kunnen helpen richting voorbereidend beroepsonderwijs voor IT banen te leiden. Ten tweede zorgt IPro Training NL al voor IT Omscholen als belangrijke bron van instroom. Dit kan door het opschalen van bedrijfsonderwijs. Ten derde zou het ontwikkelen van oplossingen om het behoud van werknemers te verbeteren door betere onboarding, ervoor kunnen zorgen dat nieuwkomers op de lange termijn blijven. Ten slotte zou het trainen van de bestaande beroepsbevolking een goede zet kunnen zijn.

Bron

Dit artikel is geschreven met als bron het McKinsey rapport ‘Bouwen aan een toekomstige arbeidsmarkt die werkt’. Er is in dit artikel gekozen om vooral in te zoomen op de impact op de IT banen gezien dit de core business van IPro Training NL is.

https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/netherlands-advanced-building-a-future-labor-market-that-works