Stappenplan omgaan met weerstand op je werk

Stappenplan omgaan met weerstand op je werk | IPro Training NL

Waarschijnlijk herkenbaar voor velen van ons. Je wil vooruit (letterlijk of figuurlijk) maar de persoon of personen om je heen willen dat helemaal niet. Sterker nog. Ze gaan duwen om juist achteruit te gaan. Hoe vermoeiend is dat? Dit is zo maar een vorm van van weerstand maar er zijn nog veel meer ‘faces’ van weerstand op je werk. Je ziet vaak dat mensen allerlei excuses bedenken als uiting van weerstand. Of houden hun mond als je juist een bijdrage verwacht. Ze zijn vaak afwezig als het er om gaat. Willen geen werk overnemen of willen niet mee met de reorganisatie. Er staat simpelweg iets in de weg en dat zal toch echt opgeruimd moeten worden om met elkaar verder te komen. Welke stappen zijn er nodig om de weerstand weg te nemen en weer samen vooruit te kunnen? In een stappenplan omgaan met weerstand op je werk zetten we ze hieronder op een rij.

Het is fijn als je stressbestendig bent en zelfvertrouwen hebt want dat zijn twee randvoorwaarden om goed met weerstand om te kunnen gaan.

Stap 1. Herstel het vertrouwen

Voor veel mensen is dit gelijk de grootste stap om te zetten. Als een collega zich in de weerstand heeft vastgezet doen hij of zij dit niet voor de lol. Er is dus een reden of aanleiding (en) die deze collega in die positie gebracht heeft. De vraag is of deze collega nog zoveel vertrouwen en veiligheid in de organisatie ervaart dat ze jou ook daadwerkelijk gaan vertellen wat er speelt. Ze zijn dus flink afgehaakt en het vertrouwen is ook niet zomaar weer terug. Authentiek voorbeeldgedrag van jou is er nu nodig. Er is een oud spreekwoord dat zegt ‘vertrouwen komt te voet en gaat te paard’. Misschien ben jij wel degene die excuses zal moeten maken om verder te komen maar dan moet je wel eerst het gesprek gaan voeren. 

Stap 2. Luister naar de bezwaren

De timing van het gesprek met de collega in de weerstand is een belangrijk onderwerp. Bepaal jij de plaats en het moment van het gesprek? Daar zit gelijk al een dosis dominantie in en waarom moet dat? Je kan ook regelmatig mee gaan lunchen, op werkbezoek mee gaan of de vrijdagmiddagborrel bijwonen. Je biedt dan iedereen de kans (dus ook de collega met weerstand) om zelf te bepalen wanneer men jou inzicht geeft in hun werkelijke bezwaren. Op de meest onverwachte momenten zal men spontaan vertellen wat er werkelijk speelt. Laat de collega dan vooral zijn of haar kant van het verhaal doen en rationaliseer niet gelijk alles weg. Toon begrip voor het standpunt van je collega en wees empathisch. Vraag door op hetgeen er gezegd wordt waardoor je juist nog meer zicht krijgt op het perspectief van die collega. Ga ook vooral rustig om met de bezwaren van je collega en (h) erken de onderliggende emoties.

Stap 3. Deel je visie

Vanuit gaande dat bij de vorige stap de werkelijke bezwaren van de collega in beeld zijn gekomen ben je klaar voor stap 3. Het is wel zaak dat je de situatie goed en reëel inschat en daar komt ook intuïtie en ervaring bij kijken. Op een geschikt moment voor jou en de collega deel je jouw visie op de zaak. Hoe breng je deze boodschap over? Het is van belang dat je genuanceerd aangeeft wat het werkelijke perspectief is en wat de consequenties zijn. Het is ook zaak dat je op een goede manier voor jezelf opkomt. Het benoemen van de voordelen voor alle betrokkenen helpt daarbij. Geef de collega vervolgens ook tijd om jouw kant van het verhaal te laten bezinken. 

Stap 4. Ga de dialoog aan

Als stap 1 tot met 3 goed zijn verlopen ben je klaar voor stap 4. Hoe snel ben je hier? Dat valt niet zomaar te zeggen. Er kunnen dagen tussen stap 1, 2 en 3 zitten maar ook weken of langer. Als je met wederzijds goedvinden een tijd en plaats hebt afgesproken dan is er ruimte voor de dialoog. Je snapt nu overigens wel waarom veel mensen gelijk bij stap 4 willen starten? Dat gaat lekker snel maar zo werkt het simpelweg niet. Zorg dat je zelf de juiste ‘tone of voice’ in de dialoog inzet. Een harde stem met stemverheffing gaat meestal niet werken. Herken het belang van de collega want die kan verscholen zitten achter mooie of minder mooie woorden. Vergeet ook niet je eigen belang goed in beeld te houden en te behartigen.

Stap 5. Neem besluiten

Een fout die veel gemaakt wordt en de weerstand weer helemaal terug brengt is de volgende. In stap 4 heeft de dialoog plaatsgevonden en zijn alle perspectieven en standpunten benoemd. Dus ook de alternatieve ideeën van je collega zijn serieus besproken. Als later blijkt dat je collega alleen voor de procedure heeft mogen meedenken maar dat vanaf de start jouw idee het moest worden dan ben je terug bij af. Sterker nog! Je hebt meer schade aangericht met de indruk wekken dat er wat te halen was voor de collega. Wees streng en rechtvaardig met wat je wel en niet kan waarmaken vanuit jouw rol. Een zelfverzekerde en assertieve houding werkt dan goed om besluiten te nemen. 

Informatie

Heb je wat geleerd van dit stappenplan omgaan met weerstand op je werk? En wil je hier nog beter in worden? Kijk dan eens bij onze leiderschap trainingen. Omgaan met weerstand is een van de door IPro Training NL benoemde leiderschap vaardigheden. Kijk eens bij onze training omgaan met weerstand of bel Marcel G. Buijs op 070 – 22 109 20.