Sociale vaardigheden | Tips en voorbeelden

Sociale vaardigheden | Tips en voorbeelden | IPro Training NL

Sociale vaardigheden worden ook wel interpersoonlijke vaardigheden genoemd. Vaardigheden die je nodig hebt om goed contact te maken en te houden met andere personen. Als je deze vaardigheden goed beheerst dan kan je plezierig met andere mensen samenleven, samenwerken en samen zijn. Na het lezen van dit blogartikel ‘Sociale vaardigheden | Tips en voorbeelden’ denken wij dat je aanknopingspunten hebt om je sociale vaardigheden verder onder de loep te nemen. Hoe goed scoor jij?

Wees empathisch

Iemand met empathie kan zich verplaatsen in de positie van die ander. Daar heb je inlevingsvermogen voor nodig en je begrijpt vanuit welk perspectief die andere persoon naar de wereld kijkt. Je kan de uitspraken en keuzes van deze persoon begrijpen. Steven Covey sprak er in zijn boek ´seven habits of highly effective people´ al over. Probeer eerst te begrijpen voordat je begrepen wil worden want je beter of jouw reactie kans van slagen heeft bij die ander.

Train je waarnemend vermogen

Als mens zijn we uitgerust met zintuigen als horen, zien, ruiken en voelen. Als je deze zintuigen leert ontwikkelen gaat dat je enorm veel opleveren. Het is mijn advies om hier bewust aan te werken om je zintuigen aan te scherpen. Als je ergens nieuw bent om bijvoorbeeld heel bewust om je heen te kijken en waar te nemen alleen wat je ziet. Of de geuren die een bepaalde locatie heeft als het strand of het bos goed in je op nemen. Op deze manier krijg je informatie die je weer kan inzetten in je contacten met andere mensen.

Oordeel bewust

Als mens zijn we continue bezig om te oordelen over wat we met al onze zintuigen waarnemen. Dat heeft een goede reden. Het geef ons rust en overzicht als we gebeurtenissen, mensen en situaties die we waarnemen kunnen labelen. Helaas slaan we daar ook vaak in door en schieten we in allerlei aannames. In plaats van te vragen wat iemands beweegredenen zijn hebben we al snel een invulling klaar. Heel vaak onbewust en dat maakt het nog lastiger om er iets aan te doen. Als we er wel bewust van zijn is het geen probleem want dan hebben we keus om het snelle oordeel nog eens te heroverwegen.

Toon compassie

Compassie is het vermogen om open te staan voor moeite en problemen. Problemen van jezelf maar ook problemen van een ander. We hebben als mensen allemaal problemen en zaken in ons leven die pijn doen. Dat is een gegeven en daar kunnen we niets aan veranderen. Wat we wel kunnen doen is om op een open manier te kijken naar deze pijn. Het vooral niet weg willen poetsen, erover heen praten of een andere kant op kijken. Dit maakt het contact tussen mensen waardevoller als we dit lastige deel van het leven ook omarmen.

Wees flexibel

Mensen die flexibel zijn kunnen goed anticiperen op veranderende omstandigheden om hen heen. Verandering is vaak de enige constante. Door soms letterlijk meer met de wind mee te waaien spaar je energie uit van tegen de wind in gaan. En de plek waar de wind je heenbrengt zal ook hele interessante mogelijkheden hebben. Het heeft ook te maken met vertrouwen in die andere onbekend situatie. En ook met (leren) loslaten van wat jij in je hoofd hebt als zijnde het enig juiste.

Toon initiatief

Initiatief betekent als eerste. Je toont initiatief door als eerste met een voorstel te komen om de offerte aan te passen. Dat betekent dat je voor jezelf besluit dat jij voorop wil gaan. Je hebt een plan of een idee en daar wil je graag actie op ondernemen. Je wilt dat idee ook werkelijk graag realiseren. Ondanks dat de andere mensen besluiteloos wachten. Je kan hiermee ook andere mensen inspireren om ook actie te ondernemen.

Training

Het jij nieuwe dingen gelezen in dit artikel ‘Sociale vaardigheden | Tips en voorbeelden’? En wil je meer leren over sociale vaardigheden? Dan is het volgen van een van de Soft Skills trainingen van IPro Training NL een mogelijkheid. Je kan mailen naar Marcel G. Buijs op mgbuijs@iprotraining.nl of bellen naar 070 – 22 109 20 om af te stemmen. We werken in kleine groepjes van maximaal 4 deelnemers.