Draaitabel maken in Excel

Draaitabel maken in Excel | IPro Training NL

Wat is een draaitabel? En hoe kan je een draaitabel maken in Excel? Een draaitabel heet in het Engels een pivot tabel. Een draaitabel ontstaat uit een samenvoeging van 2 andere tabellen uit één bestand. Wat kan je ermee? De draaitabel geeft je nieuwe extra inzichten. Voor het maken van een draaitabel die gebaseerd is op tabellen uit één bestand is geen Powerquery of PowerPivot nodig. Natuurlijk zijn dat fraaie tools die Microsoft biedt maar die zijn hier niet nodig. Aan de hand van een voorbeeld laten we zien hoe we een draaitabel maken in Excel.

Wat is ons doel met ons voorbeeld draaitabel? We willen inzichtelijk krijgen hoe vaak mannen en vrouwen slachtoffer zijn van een specifiek misdrijf. We hebben een 1e lijst met manen en vrouwen en een 2e lijst met dossiers als basis. De lijst met mannen en vrouwen staat hieronder.

1. Lijst met manen en vrouwen - Draaitabel maken Excel - IPro Training NL

Op de afbeelding hieronder staat de lijst met dossiers.

2. Lijst met dossiernummer - Draaitabel maken Excel - IPro Training NL

Stap 1: Van lijst naar Tabel

Van beide lijsten maken we een Tabel via tab Invoegen – groep Tabellen – knop Tabel. We accepteren bij beide de gekozen instellingen (bereik en koppen) en klik op de knop OK.

3. Klik op invoegen - Draaitabel maken Excel - IPro Training NL

Resultaat is Tabel 1:

4. Eerste tabel - Draaitabel maken Excel - IPro Training NL

en Trabel 2.

5. Tweede tabel - Draaitabel maken Excel - IPro Training NL

Voor de herkenbaarheid veranderen we de naam van de tabellen: Geheel links op de tab Tabelontwerp (365), of Hulpmiddelen voor tabellen – tab Ontwerp (2013-2019) in de groep Eigenschappen wijzigen we in de namen Misdrijven en Slachtoffers.

6. Opslaan onder nieuwe naam - Draaitabel maken Excel - IPro Training NL

Stap 2: Relatie leggen tussen de tabellen

Maak de relatie tussen de tabellen. In dit geval komen de kolommen met als koppen Nummer (tabel Slachtoffers) en Dossier (tabel Misdrijven) met elkaar overeen.

Via de tab Gegevens – groep Hulpmiddelen voor gegevens – knop Relaties

7. Eerste relatie leggen - Draaitabel maken Excel - IPro Training NL

De knop Nieuw opent het scherm om een nieuwe relatie te maken. Aan de linker kant kiezen we de tabel; aan de rechter kant de kolom uit de tabel die overeen komt met de kolom uit de andere tabel. Hiermee leggen we de relatie. De andere tabel met kolom wordt eronder ingevuld. Zie volgende afbeelding:

8. Tweede relatie leggen - Draaitabel maken Excel - IPro Training NL

Het resultaat staat hieronder.

9. Relatie bewerken - Draaitabel maken Excel - IPro Training NL 10. Relaties beheren - Draaitabel maken Excel - IPro Training NL

Sluit het venster en maak de draaitabel:

Stap 3: Maak de Draaitabel

IWe maken een Draaitabel via tab Invoegen – groep Tabellen – knop Draaitabel.

11. Maak draaitabel - Draaitabel maken Excel - IPro Training NL

Hier startend vanuit de tabel Slachtoffers kiezen we in het dialoogvenster Draaitabel maken dat als Gegevensmodel van de werkmap moet worden gebruikt en dat de draaitabel moet komen op het werkblad Draaitabel in cel A1:

12. Maak draaitabel volgende stap - Draaitabel maken Excel - IPro Training NL

Op het blad Draaitabel wordt de draaitabel gemaakt met rechts het dialoogdeelvenster Draaitabelvelden:

Stap 4: Draaitabelvelden zichtbaar

13. Draaitabel velden zichtbaar - Draaitabel maken Excel - IPro Training NL

Zoals te zien worden de velden van de tabellen ´Misdrijven en Slachtoffers´ getoond door op de pijltjes (>) te klikken.

14. Draaitabel velden zichtbaar nogmaals - Draaitabel maken Excel - IPro Training NL

Stap 5: Draaitabelvelden aanpassen

Nu kunnen velden op de juiste plaats worden gezet in de draaitabel:

  • M/V (uit Slachtoffers) slepen naar Rijen
  • Aard misdrijf (uit Misdrijven) naar Kolommen
  • Aard misdrijf ook naar Waarden

15. Draaitabel velden aanpassen - Draaitabel maken Excel - IPro Training NL

Stap 6: Het resultaat

Zie hier het eindresultaat. Een draaitabel die antwoord geeft op onze hoofdvraag. Hoe vaak zijn mannen (M) of vrouwen (V) slachtoffer van een bepaald misdrijf.

16. Het resultaat onze Daaitabel - Draaitabel maken Excel - IPro Training NL

Training

We hopen dat je met deze uitleg over hoe je een draaitabel kan maken in Excel een stap verder bent gekomen. Mocht je meer willen weten en heb je interesse in een Excel Training aarzel dan niet om contact op te nemen met Marcel G. Buijs en bel 070 – 22 109 20 of mail naar info@iprotraining.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie