De vier pijlers van levensbalans

De vier pijlers van levensbalans | IPro Training NL

De Iraanse arts Dr. Nossrat Peseschkian is van grote invloed geweest op het denken van de positieve psychologie. Hij hield zich in zijn onderzoeken onder zestien verschillende culturen intensief bezig met de vraag welke onderdelen van het menselijk leven belangrijk zijn om geluk en tevredenheid te vinden en een vervuld leven te leiden. Het resultaat van zijn onderzoeken zijn ‘de vier pijlers van levensbalans’ die persoonlijk succes vormgeven:

  1. Werk + Financiën
  2. Gezondheid + Conditie
  3. Familie + Sociale contacten
  4. Bewustzijn Cultuur

Deze vier pijlers dragen ons leven, zoals de vier vaten waarop een houten vlot rust. Om op dit soms wankelende vlot niet uit balans te raken moeten de vaten goed vastgebonden zijn aan het vlot. Er moet steeds opnieuw voor gezorgd worden dat de vaten niet lek slaan of uit balans raken. Alleen dan is je vlot betrouwbaar zonder dat het voortdurend schommelt, in het slechtste geval zelfs zinkt. Hieronder staan schematisch de verschillende aspecten van de vier levensgebieden: 

Werk en financiën Familie en sociale contacten
Motivatie en voldoening in je werkOpleiding en professionele ontwikkeling (vakgericht)

Vermogen en welvaart

Concentratie en pauzes

LevenspartnerKinderen, ouders en familie

Vrienden en kennissen

Sociaal en politiek engagement

Gezondheid en conditie    Bewustzijn en cultuur
Preventieve onderzoekenGezonde voeding

Sport en beweging

Rust en ontspanning

Bewustzijn en visieNormen en waarden

Innerlijk bijtanken

Culturele en persoonlijke ontwikkeling   

Wat betekent balans nu eigenlijk? 

Balans betekent geen ‘evenwicht’ in natuurkundige zin, maar veel meer een relatief evenwicht tussen de verschillende levensgebieden. En dan niet in de statische, maar in de dynamische betekenis van het woord. En het is vooral geen verplichting, maar een mogelijkheid om je leven te verrijken. Het is een misverstand om te denken dat je in alle vier levensgebieden evenveel tijd moet (of kunt) investeren, dagelijks dus (afgezien van 8 uur slaap) elke dag steeds weer ongeveer vier uur. Het gaat dus niet om een kwantitatief gewogen balans, maar om een kwalitatieve, een relatieve evenwichtigheid.

Balans is een relatief evenwicht

Bovendien gaat het er niet om dat je voortdurend in balans leeft. Dat is ook onmogelijk, want iedereen maakt dingen mee die deze balans verstoren Dat is niet erg als het maar tijdelijk is en de balans zich weer herstelt. Over een langere periode is het belangrijk dat je een evenwicht ervaart zodat het leven niet eenzijdig wordt of te veel onder druk komt te staan. Het gaat hier om de mogelijkheden die je kunnen helpen voorzichtig en experimenterend geleidelijk meer in balans te komen, in overeenstemming met je persoonlijke structuur en talenten. Niet omdat het verplicht is of omdat het van jezelf moet, maar omdat je de behoefte en de vrijheid hebt je leven op de best mogelijke manier in te richten. 

Training

Wil je meer leren over de ‘de vier pijlers van levensbalans’. Kijk eens bij onze training Persoonlijk Leiderschap of bel Marcel G. Buijs op 070 – 22 109 20. Je kan hem ook mailen op mgbuijs@iprotraining.nl.