De 6 pijlers van emotionele intelligentie

De 6 pijlers van emotionele intelligentie | IPro Training NL

Emotioneel intelligente mensen kunnen goed met hun eigen emoties omgaan en met emoties van andere mensen. Uit onderzoek blijkt dat de mate van emotionele intelligentie van iemand mede sterk bepalend is voor plezier en succes in het leven. We bespreken in dit artikel de 6 pijlers van emotionele intelligentie. Om de pijlers 1, 2 en 3 te ontwikkelen heb je geen andere mensen nodig. Deze pijlers gaan over emoties in relatie tot jezelf. De pijlers 4, 5 en 6 gaan over emoties die een rol spelen in relaties met anderen.

  • Hoog zelfbewustzijn ontwikkelen
  • Leren omgaan met emoties
  • Jezelf motiveren
  • Communicatieve vaardigheden ontwikkelen
  • Leren samenwerken met anderen
  • Anderen helpen zichzelf te helpen

Pijler 1. Hoog zelfbewustzijn ontwikkelen

Met een hoog zelfbewustzijn bent je in staat om naar jezelf te kijken. Zodat je jouw handelingen kunt observeren en zo kunt beïnvloeden dat ze in jouw voordeel werken. Ben je je er bijvoorbeeld van bewust dat jouw stem luider wordt en dat je steeds bozer wordt op de klant die met nog een onredelijke eis komt? Terwijl je heel goed beseft hoe belangrijk de klant is voor het behoud van jouw baan! Dan kan je minder hard gaan spreken, jouw boosheid kanaliseren en de klant met respect behandelen. Maar er zijn meerdere factoren van invloed. Hieronder staan de elementen die het zelfbewustzijn beïnvloeden.

Interpretaties Gedachten Zintuigen Emoties Intenties

Pijler 2. Leren omgaan met emoties

Heel veel mensen lijken uitermate goed getraind in het onderdrukken van emoties die ze zelf ervaren, helaas. We worden zo beroofd van een grote hoeveelheid waardevolle informatie. Het is veel slimmer om alle emoties te accepteren zonder direct ons oordeel er op los te laten. De winst zit ‘m veel meer in het beheersen van emoties. Emoties komen voort uit een interactie van gedachten, fysiologische veranderingen en gedragspatronen op een externe gebeurtenis. Je zal dus eerst goed moeten leren omgaan met alle onderdelen hieronder.

Gedachten Associaties Fysiologische veranderingen Gedrag Ervaring

Pijler 3. Jezelf motiveren

Gemotiveerd starten met een bepaalde taak is voor de meeste van ons wel weggelegd. Enthousiast blijven gedurende de taak is een stuk lastiger, zeker als de dwarsliggers zich melden. In de tussentijd kan je ook nog omgaan met eventuele tegenslagen. Gelukkig zijn er allerlei externe bronnen waar je op terug kunt vallen. Denk aan vrienden, familie en collega’s. Jouw interne bronnen staan hieronder. 

Zelfvertrouwen Optimisme Wilskracht Enthousiasme Veerkracht Persoonlijkheid

Pijler 4. Communicatie vaardigheden ontwikkelen

De waarde van effectieve communicatieve vaardigheden op het werk is groot. Denk aan het bespreken van een lastig onderwerp met je leidinggevende, het aanspreken van een collega op ongewenst gedrag of het snel en adequaat oplossen van een klacht van een klant. De verkeerde woorden, onbewuste gebaren of verkeerd begrepen bedoelingen kunnen ons van de regen in de drup helpen. Er zijn grofweg zes vaardigheden te onderscheiden die bijdragen aan goede communicatieve vaardigheden.

Self Disclosure Assertiviteit Dynamisch luisteren Kritiek geven Teamcommunicatie Timing

Pijler 5. Leren samenwerken met anderen

Als je nagaat hoeveel tijd je dagelijks investeert in de omgang met anderen, begrijp je ook waarom ‘goede communicatieve vaardigheden’ zo vaak als gewenste competentie in een personeelsadvertentie staat. Het aangaan en onderhouden van waardevolle relaties gaat veel opleveren zowel binnen als buiten de organisatie. Maar hoe krijg je dit voor elkaar? Door aan elkaars behoeften te voldoen, door gevoelens, gedachten en ideeën uit te ruilen. Ben je bekend met de twee vaardigheden die tot sociale vaardigheden leiden? Ze staan hieronder.

Vermogen om een relatie te analyseren Vermogen om op het juiste niveau te communiceren

Pijler 6. Anderen helpen zichzelf te helpen

Een werkorganisatie is een geïntegreerd systeem dat afhankelijk is van de relaties tussen mensen die er deel van uitmaken. Daarom is het voor het succes van een bedrijf niet alleen belangrijk dat de medewerkers naar beste vermogen presteren, maar ook dat anderen helpen hetzelfde te doen. In de context van emotionele intelligentie betekent dit anderen helpen met hun emoties om te gaan, effectief te communiceren en in relatie te blijven. Er zijn vier manieren waarop u dit kunt doen.

Eigen emotionele perspectief behouden Hoe kalmeer ik een ander Ondersteunend luisteren Anderen helpen doelen stellen

Informatie

Zou jij de 6 pijlers van emotionele intelligentie wel willen toepassen? Voor jezelf of voor de hele organisatie? Als pragmatisch trainer bespreek ik graag de mogelijkheden voor jouw organisatie. Ervaring heb ik opgedaan bij onder andere: Inspectie Veiligheid en Justitie in Den Haag, ABN AMRO BANK, CZ Verzekeringen en Applus RTD. Deze ervaring heb ik opgedaan als CIEP trainer. Gelijk meer lezen? Kijk dan eens bij onze Soft Skills Trainingen

 

Dit artikel over de 6 pijlers van emotionele intelligentie is een goed begin om meer te leren over dit onderwerp. Als je meer theoretische achtergronden wil lezen dan verwijs ik graag naar het boek ‘Emotionele intelligentie op het werk, een handleiding voor succesvol gebruik van emotionele intelligentie’ geschreven door de auteur Dr. Hendrie Weisinger, een bekend psycholoog. Het ISBN nummer van het boek is: 90-295-5593-9