Conflictmanagement op het werk

Conflictmanagement op het werk | IPro Training NL

Wanneer was jij de laatste keer betrokken bij een conflict? Of noem je het liever zo niet? Was het meer een meningsververschil? Van Dale heeft een definitie waar ´strijd en een verschil van mening´ in naar voren komen. Maar de eerste vraag is, mag jij het laten escaleren en een conflict opzoeken?

Conflicten horen erbij

Veel mensen zijn opgevoed met het idee dat een conflict slecht is en dat we conflicten zoveel mogelijk moeten vermijden. Misschien kom jij ook wel uit een opvoeding waar ´de lieve vrede bewaren´ enorm belangrijk was. Dit betekent dat een conflict vervolgens als verkeerd bestempeld werd. Maar conflicten horen nu eenmaal bij mensen die samen werken en samenleven.

Mijn recente voorbeeld gaat over een te tekenen contract voor een training. Om een lang verhaal kort te maken. Ik hield vast aan mijn koers en de opdrachtgever ook. Altijd bleef ik beleefd. Het project ging starten zonder mij en mijn teleurstelling was groot. Ik voelde de druk om toe te geven maar deed het niet. Maar beter dit dan ontevreden meedoen met het project. In week 3 werd ik op maandagmorgen alsnog gebeld en in 3 minuten was alles geregeld. De vrijdag aan het einde van de week ben ik gestart tot mijn grote plezier! Is dit nu een conflict geweest of zou jij het liever anders noemen?

Jouw conflictstijl

1. Vermijden Terugtrekken uit de conflictsituatie.
2. Harmonie Verschillen wegpraten en ´alles gaat goed´ aanpak.
3. Onderhandelen Aansturen op een win win situatie.
4. Forceren Afdwingen dat men het besluit moet accepteren.
5. Probleem oplossen Verschillen bespreken en oplossen in overleg

Gradaties van conflicten

Laten we eens dieper inzoomen op het woord conflict want er komen ook allerlei andere woorden in beeld. Denk aan ruzie, boosheid, schelden, escalatie, botsing en scheuring. Een jaar geleden werkte ik samen met een partij. Daar was ik in het begin blij mee maar dat veranderde in de loop van de tijd. Afspraken werden vaak eenzijdig aangepast en soms ook niet eens gecommuniceerd. Als ik er over begon merkte ik dat ik niet echt serieus genomen werd. Tot ik het zo zat was en met een andere partij ging samenwerken en vervolgens ging de eerste samenwerkingspartner volledig uit zijn dak. Tot en met schelden, de telefoonverbinding verbreken en onwaarheden roepen toe. Het conflict was dus in 5 minuten van niveau 1 naar niveau 5 geschoten en dat is helemaal niet nodig. Wat er ontbrak in het bovenstaande voorbeeld is conflictmanagement.

Niveau 1. Ontevredenheid wordt een meningsverschil
Niveau 2. Van irritatie naar verontwaardigd
Niveau 3. Boosheid
Niveau 4. Felle emoties, schelden en woede
Niveau 5. Scheuring/ breuk

Conflictmanagement op het werk

Bij conflictmanagement kom je in actie in een veel eerder stadium dan niveau 4 of 5. Je wil de situatie begrijpen. Om vervolgens hier doordacht mee om te kunnen gaan. Conflicten beginnen vaak met een meningsverschil en die mogen er zijn. We kunnen het moeilijk de hele dag met elkaar eens zijn. Bij conflictmanagement probeer je niveau 4 of 5 te voorkomen want daar zijn we meestal niet op uit. Maar wat doe je dan wel?

  • Luister goed naar de ander en vat samen wat je hoort.
  • Respecteer de standpunten van de ander en probeer ze te begrijpen.
  • Durf te vragen en door te vragen.
  • Bewaak je eigen grenzen.
  • Zet gesprekstechnieken in.
  • Ontwikkel inzicht in de manier waarop het communicatieproces werkt.
  • Herken ruisfactoren want je eigen referentiekader is vaak de bron van miscommunicatie.
  • Onderscheid feiten van interpretaties.
  • Oefen met emoties en weerstand van de ander én jezelf.
  • Stuur altijd op wederzijds belang.

Training conflicten oplossen

We zijn in dit artikel begonnen met het delen van kennis over conflictmanagement. Enige kennis van de materie helpt zeker. Je kan bij IPro Training NL een training conflicten oplossen volgen om zicht te krijgen op je eigen (op de loer liggende) conflicten. Neem contact om met Marcel G. Buijs van IPro Training NL voor vragen naar aanleiding van dit artikel over conflictmanagement. Hij is telefonisch bereikbaar op 070 – 22 109 20 en via email op info@iprotraining.nl. 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie