Communicatie begrippen helder verwoord

Communicatie begrippen helder verwoord | IPro Training NL

Heb je dat ook? Dat je in het grote aanbod van begrippen rond communicatie het overzicht kwijt bent? Bij IPro Training NL geven we trainingen, cursussen, workshops en opleidingen rond communicatie. Maar misschien hoef je helemaal geen cursus te volgen en staat het antwoord op je vraag hieronder. We hebben de belangrijkste communicatie begrippen helder verwoord.

Wat is verbindend communiceren?

Voor verbindend communiceren heb je 2 of meer gesprekspartners nodig en een veilige omgeving. De gesprekspartners treden elkaar nieuwsgierig tegemoet en laten zich kennen. Als er gedeelde interesses, waarden, passies of belangen zichtbaar worden bestaat de mogelijkheid van verbinding. Verbinding op emotioneel gebied en/of praktisch gebied.

Wat is een vaardigheid?

Een vaardigheid is iets wat iemand goed kan. Dat kan hij of zij van nature hebben of dat is door (langdurige) oefening bereikt. Hoe vaardiger in iets, hoe minder inspanning het kost.

Wat zijn communicatieve vaardigheden? 

Een vaardigheid is iets wat iemand goed kan. Dat kan hij of zij van nature hebben of dat is door (langdurige) oefening bereikt. Hoe vaardiger in iets, hoe minder inspanning het kost. Communicatie is het verbaal of non verbaal contact maken met een gesprekspartner. Je gebruikt je zintuigen om communicatieve vaardigheden succesvol in te zetten.

Wat zijn gesprekstechnieken?

Technieken zijn manieren of methoden die je kan herhalen. Om een gesprek met iemand tot een succes te maken kun je gebruikmaken van gesprekstechnieken. Denk aan LSD, luisteren, samenvatten en doorvragen.

Wat zijn adviesvaardigheden?

Een vaardigheid is iets wat iemand goed kan. Dat kan hij of zij van nature hebben of dat is door (langdurige) oefening bereikt. Hoe vaardiger in iets, hoe minder inspanning het kost. Advies is een mogelijke oplossing voor een probleem. Heb je goede adviesvaardigheden dan past jouw mogelijke oplossing goed bij het probleem van die ander.

Wat is effectief communiceren?

Effectief is doelgericht. Communicatie is het verbaal of non verbaal contact maken met een gesprekspartner. 

Wat betekent communicatie op de werkvloer?

Dit betekent verbaal of non verbaal contact maken met collega’s op het werk en informatie met elkaar uitwisselen. 

Wat is visueel communiceren?

Visuele communicatie is communiceren door gebruik te maken van beelden, objecten, gebaren en/of kleuren. Denk aan afbeeldingen, illustraties, animaties, infographics en video’s.

Wat is assertief communiceren?

Assertief communiceren betekent verbaal of non verbaal contact maken met gesprekspartners en daarbij je eigen grenzen bewaken. Daarbij ook een goede relatie houden met de gesprekspartner.

Wat is communiceren en leidinggeven?

Leidinggeven is voorgaan. Voorgaan in het komen met voorstellen, plannen en ideeën. Voorgaan ook in de uitvoering in praktijk. Je communiceert om je collega’s erbij te betrekken en ze mee te krijgen.

Wat is overtuigend communiceren?

Overtuigend is geloofwaardig. Je komt met goede argumenten in het gesprek met die ander. Je kan mensen voor jouw mening winnen en ze mee krijgen met jouw idee.

Welke communicatiestijlen zijn er?

Een stijl is een herkenbare manier. Denk ook aan een kledingstijl zoals punk. Een voorbeeld van een communicatiestijl is passieve communicatie. Iemand die deze stijl hanteert is afwachtend, stil en komt niet voor zichzelf op.

Wat is verbale communicatie?

Verbale communicatie is communiceren via het gesproken woord. Je gesprekspartner hoort dit en reageert daar dan op.

Wat is totale communicatie?

Totale communicatie is afkomstig uit het dovenonderwijs. Het gaat hier niet alleen maar om het gesproken woord maar communiceren kan via schrijven, tekenen, expressie, pantomime, gebaren etc.

Hoe communiceer je duidelijk?

Duidelijk betekent dat de gesprekspartner begrijpt wat de boodschap is. Liefst zo snel mogelijk. Met een zo klein mogelijke kans op misverstanden.

Hoe ziet zakelijk communicatie eruit?

Zakelijke communicatie is doelgerichte communicatie. Met zo weinig mogelijk inspanning duidelijk maken wat jouw boodschap is. De term komt uit het bedrijfsleven waar men graag efficiënt werkt.

Wat is diplomatiek communiceren?

Bij diplomatiek communiceren staat het behoud van de goede relatie met je gesprekspartner centraal. Er wordt hier gebruikgemaakt van formele woorden in een formele omgeving. Gevoeligheden worden uiterst serieus genomen.

Hoe communiceer je beter?

Je communiceert beter door bewust te zijn van je eigen aandeel in het gesprek. Wie ben jij? Wat zijn je allergieën? Wat vind je fijn en wat irriteert je? Je kan zo beter afstemmen op je gesprekspartner.

Hoe communiceer je beter met klanten?

Je communiceert beter met klanten door bewust te zijn van het belang van jouw organisatie. Wat wil jouw organisatie? Wat kan jouw organisatie waarmaken en wat niet? Je kan zo de klant van de juiste informatie voorzien.

Wat is interculturele communicatie?

Interculturele communicatie is de communicatie tussen mensen uit verschillende culturen. Denk aan mensen uit andere culturen in Nederland. Elke cultuur heeft eigen gebruiken en gewoonten en interculturele communicatie vraagt om begrip en respect.

Wat is tactvol communiceren?

Tactvol communiceren betekent dat je oog hebt en aanvoelt wat voor de ander werkt in een gesprek. Je kiest je woorden bewust en doceert de informatie die je geeft

Wat is interne communicatie?

Interne communicatie is communicatie met je collega’s op je werk. De tegenhanger is externe communicatie met andere stakeholders als klanten, leveranciers, opdrachtgevers en andere belanghebbenden (de gemeente).

Wat is strategische communicatie?

Strategische communicatie kan je op meerdere manieren uitleggen. Als individu kan je strategisch communiceren net zoals je een partijtje schaak speelt. Je denkt bij elke volgende zet goed na. Als organisatie kan je strategisch communiceren met je stakeholders door goed na te denken over je boodschap en doelstelling per stakeholder.

Hoe leer je communiceren?

Je leert communiceren door het veel te doen. Door scherp te krijgen wie jij bent en wat jij wil. Door goed naar anderen te kijken, trainingen te volgen en in praktijk te proberen wat werkt voor jou.

Training

Hebben we hier de communicatie begrippen helder verwoord? Of zou je graag een volgende stap zetten en een training willen volgen over jouw onderwerp? Kijk dan eens bij onze soft skills trainingen. Je kan mailen naar Marcel G. Buijs op mgbuijs@iprotraining.nl of bellen naar 070 – 22 109 20 om af te stemmen. We werken in kleine groepjes van maximaal 4 deelnemers.